Privacyverklaring

Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan

Ik begrijp dat deze pagina natuurlijk niet zo aangenaam is om te lezen als onze andere pagina’s. Maar we vinden het belangrijk om je te laten weten dat wanneer je aan het rondkijken bent op onze website er ondertussen een aantal gegevens verzameld worden. Wees gerust, we gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden door verkocht!

 

Privacyverklaring

Gîtes Le Mathelin, gevestigd aan 2a Chemin de Mathelinn, 24230 Lamothe-Montravel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

SAS le Mathelin
Bas en Marieke van Osta
4 Chemin de Mathelin
24230 Lamothe-Montravel
France

+33 6 82 28 23 97
giteslemathelin@gmail.com

SIRET: 791 976 624 00019
TVA: FR 50791976624

www.gites-le-mathelin.com

Bas van Osta is de Functionaris Gegevensbescherming van SARL le Mathelin

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP-adres. Daarom gelden de privacyregels voor zowel bedrijven als consumenten.

Hieronder geef ik een zo volledige opsomming van hoe Gîtes Le Mathelin persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

 

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.gites-le-mathelin.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gîtes Le Mathelin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van jou en van je gezinsleden:

Wanneer jij een boeking doet, vragen we aan jou volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aankomst- en vertrekdata

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Gîtes Le Mathelin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Reserveringen
Je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer en e-mailadres heb je doorgegeven bij een boeking. Dit gebruiken we om je in te schrijven op onze gastenlijst, om je boeking te verwerken en het afhandelen van betalingen en facturatie.

Fiche de police
Jouw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en aankomst- en vertrekdata hebben we nodig voor het invullen van de “fiche de police” dit is een wettelijke verplichting voor alle gasten (ook kinderen) die niet de Franse nationaliteit bezitten.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het uitvoeren van het contract. Hierdoor zijn jouw voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer en e-mailadres bekend bij ons boekhoudprogramma.

Kinderen
Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de boekingen.

 

Om de gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Uitvoering van een contract:
Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

Wettelijke verplichting:
Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

Toestemming:
Ook voor het verwerken van gegevens van kinderen, zullen wij toestemming vragen.

Rechtmatig belang:
Om de inhoud van onze website te verbeteren en te promoten en het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

 

Bewaartermijn

Gîtes Le Mathelin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Facturen met jouw gegevens hebben een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Wanneer je op onze gasten lijst staat, bewaren we deze gegevens zolang ook Gîtes Le Mathelin bestaat.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Gîtes Le Mathelin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gîtes Le Mathelin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Zowel Gîtes Le Mathelin, wijzelf en onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Gîtes Le Mathelin. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via giteslemathelin@gmail.com

 

Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.